Onderzoek: Heeft u de juiste inzage in uw online campagnes?

In het kader van mijn afstudeerstage bij eZense doe ik momenteel een onderzoek naar de behoeftes en wensen van gebruikers van online marketing. Hierbij onderzoek ik de mogelijkheden om klanten op een andere manier te voorzien van relevantie informatie, waardoor zij worden ontzorgd van werk en toch gerichter kunnen adverteren.

Om een helder beeld te krijgen van de wensen en behoeften van de doelgroep doe ik namens eZense een gericht interview. Graag zou ik daarom bij u informatie willen inwinnen over het bovenstaande onderwerp, waarbij u niet alleen mijn schoolopdracht en eZense helpt, maar waarbij u ook inzichtelijk maakt hoe u het liefst van informatie voorzien wilt worden en welke informatie daarbij voor u het meest relevant is.

Onderzoek naar wensen en behoeften

De enquête duurt maximaal 5 minuten en bevat 10 simpele vragen.