Website onderhoud

U heeft inmiddels de geweldige resultaten van zoekmachine optimalisatie ervaren, maar nu is het zaak dat ook zo te houden met website onderhoud. Het internet is constant in beweging dus uw vindbaarheid kan telkens veranderen. Hier zult u alert op moeten zijn, daarom heeft eZense voor u een support samengesteld voor uw website onderhoud.

Bij website onderhoud kunnen wij

 • Uw vragen beantwoorden over Google Analytics, SEA Adwords en SEO.
 • Vragen beantwoorden van uzelf of betrokken webbouwers of andere partijen.
 • Hulp bieden bij het juist inzetten van campagnetags.
 • Nieuwe campagnes en doelen aanmaken.
 • Hulp bieden bij het juist interpreteren van verzamelde data van de afgelopen periode, wij brengen verbeterpunten in kaart en helpen u desgewenst bij de uitvoering daarvan.
 • Een update scan maken van de huidige posities, de vindbaarheid en het zoekgedrag per maand of per kwartaal volgens uw wensen.
 • SEOTips geven betreffende gestelde doelen en behaalde resultaten zodat u adequaat kunt bijsturen en veranderingen kunt aanbrengen.
 • U trainen en begeleiden op basis van consultancy in het hele SEO traject zodat u de zoekmachine optimalisatie in de toekomst zelf kunt bijhouden.

De support voor uw website onderhoud is opgebouwd uit staffels van uren die onbeperkt geldig blijven. U ontvangt maandelijks een overzicht van de gebruikte uren en het restant. Het is altijd mogelijk om (losse) uren bij te kopen als dat nodig mocht zijn.

Met de Website onderhoud van eZense adviseren wij u over

 • De marktwerking en verandering van zoekgedrag, wij ondersteunen u met het stellen van nieuwe doelen en helpen u om uw doelstelling te behalen.
 • Hoe het Website onderhoud helemaal op maat in is te stellen voor uw onderneming in uw specifieke branche.

Van zoekwoord naar succes in vier stappen:

 • Stap 1. Site Analyse, de nulmeting voorafgaand aan zoekmachine optimalisatie (SEO)
 • Stap 2. Zoekmachine optimalisatie, de strategie om uw vindbaarheid te vergroten. U krijgt inzichtelijk welke punten voor verbetering noodzakelijk zijn met de site analyse.
 • Stap 3. Internet marketing, internet advertenties, rechtstreeks gericht op uw doelgroep.
 • Stap 4. Website onderhoud, behaalde resultaten continueren en bijsturen van nieuwe doelstellingen