Social media cijfers

Bron: Marketingfacts

Inleiding

Social media heeft de laatste jaren een vogelvlucht doorgemaakt qua groei van het aantal deelnemers. De groei van het aantal deelnemers op social media is in de afgelopen periode dermate minder geworden. De hele social media hype begon bij de start van Hyves in 2004. Hiervoor waren er nog diverse andere social media, die in het algeheel minder bekend zijn. Het actieve accounts op hyves is tevens flink gedaald.

Social media cijfers 2013

De social media die tegenwoordig volgens de social media cijfers van 2013 in Nederland populair zijn Facebook, LinkedIn, Twitter en Youtube. Van 2011 naar 2012 is het aantal facebookgebruikers als voorbeeld gestegen met maar liefst 45%. Van 2012 naar 2013 bedroeg de stijging nog maar 3%. Het aantal Nederlandse gebruikers is hiermee toegenomen naar 7,9 miljoen.

Andere gegevens die uit de social media cijfers naar voren komen is dat het aantal twittergebruikers relatief stabiel is gebleven, maar dat het aantal gebruikers van LinkedIn wel flink groeit.

Hieronder ziet u het aantal internetgebruikers dat gebruikt maakt van de verschillende social media:

Afbeelding: Marketingfacts

Facebook: Het aantal actieve leden van de in totaal 7,9 miljoen gebruikers zijn 5 miljoen gebruikers. Het percentage van de bevolking die hiermee social media gebruikt is 60%.

Youtube: Het aantal gebruikers van Youtube is met 7,1 miljoen mensen het tweede grootste platform in Nederland. Het aantal actieve leden ligt hier echter een stuk lager. Slechts 0,9 miljoen gebruikers. In 2013 gebruikt 54% van de Nederlands Youtube. Het dagelijkse gebruik neemt hier iets af.

Linkedin: Het aantal Nederlands dat LinkedIn is afgelopen jaar met 700.000 gebruikers toegenomen. Momenteel gebruiken 3,9 miljoen Nederlanders LinkedIn, waarvan 0,4 miljoen dagelijks.

Twitter: Het aantal gebruikers op Twitter is nauwelijks gegroeid. In 2013 gebruikt een kwart van de bevolking, 3,3 miljoen Nederlands, twitter. Het aantal actieve twitteraars is 1,6 miljoen.

Google + Uit onderzoek is gebleken dat 2 miljoen Nederlanders gebruik maken van Google +. Tevens is uit onderzoek gebleken dat een kwart, ruim 500.000 Nederlands dagelijks gebruik maakt van dit social media netwerk.

Hyves: Volgens onderzoekbureau comSore is het gebruik van Hyves enorm afgenomen afgelopen jaar. In september waren er voor het eerst meer Twitter en LinkedIn gebruikers als die van Hyves.

Vorig jaar gaven er 3 miljoen Nederlanders aan Hyves nog te gebruiken. Dit is afgelopen jaar verder gezakt naar 1,2 miljoen Nederlanders. Uit onderzoek is gebleken dat nog slechts 300.000 actieve gebruikers zijn. Dit was vorig jaar nog 900.000.

Social media cijfers: “verwachte gebruik in 2016”

70% van de onderzochte respondenten geeft aan dat zij verwachten in 2016 dezelfde social media platformen te gebruiken. Het gebruik van Facebook, Youtube, LinkedIn wordt als hoogst geschat. De platformen Myspace, Hyves, en Fourquare als laagst.

Het gebruik van social media is volgens de social media cijfers steeds meer vanzelfsprekend. Men verwacht dat social media steeds meer een bijdrage gaat leveren voor het verzamelen van informatie, namelijk 54% van de onderzochte respondenten denkt dit. Steeds meer Nederlanders zien social media niet meer als een “ver van mijn bed show”. Nog maar slechts 13% in 2013, tegenover 35% in 2010.

Social media cijfers over gebruik:

Afbeelding: Marketingfacts

Facebook: Het aantal actieve leden van de in totaal 7,9 miljoen gebruikers zijn 5 miljoen gebruikers. Het percentage van de bevolking die hiermee social media gebruikt is 60%.

Youtube: Het aantal gebruikers van Youtube is met 7,1 miljoen mensen het tweede grootste platform in Nederland. Het aantal actieve leden ligt hier echter een stuk lager. Slechts 0,9 miljoen gebruikers. In 2013 gebruikt 54% van de Nederlands Youtube. Het dagelijkse gebruik neemt hier iets af.

Linkedin: Het aantal Nederlands dat LinkedIn is afgelopen jaar met 700.000 gebruikers toegenomen. Momenteel gebruiken 3,9 miljoen Nederlanders LinkedIn, waarvan 0,4 miljoen dagelijks.

Twitter: Het aantal gebruikers op Twitter is nauwelijks gegroeid. In 2013 gebruikt een kwart van de bevolking, 3,3 miljoen Nederlands, twitter. Het aantal actieve twitteraars is 1,6 miljoen.

Google + Uit onderzoek is gebleken dat 2 miljoen Nederlanders gebruik maken van Google +. Tevens is uit onderzoek gebleken dat een kwart, ruim 500.000 Nederlands dagelijks gebruik maakt van dit social media netwerk.

Hyves: Volgens onderzoekbureau comSore is het gebruik van Hyves enorm afgenomen afgelopen jaar. In september waren er voor het eerst meer Twitter en LinkedIn gebruikers als die van Hyves.

Vorig jaar gaven er 3 miljoen Nederlanders aan Hyves nog te gebruiken. Dit is afgelopen jaar verder gezakt naar 1,2 miljoen Nederlanders. Uit onderzoek is gebleken dat nog slechts 300.000 actieve gebruikers zijn. Dit was vorig jaar nog 900.000.

Social media cijfers: “verwachte gebruik in 2016”

70% van de onderzochte respondenten geeft aan dat zij verwachten in 2016 dezelfde social media platformen te gebruiken. Het gebruik van Facebook, Youtube, LinkedIn wordt als hoogst geschat. De platformen Myspace, Hyves, en Fourquare als laagst.

Het gebruik van social media is volgens de social media cijfers steeds meer vanzelfsprekend. Men verwacht dat social media steeds meer een bijdrage gaat leveren voor het verzamelen van informatie, namelijk 54% van de onderzochte respondenten denkt dit. Steeds meer Nederlanders zien social media niet meer als een “ver van mijn bed show”. Nog maar slechts 13% in 2013, tegenover 35% in 2010.

Social media cijfers over gebruik:

Afbeelding: Marketingfacts

Social media cijfers: Smartphonegebruikers v.s. social media

Onderzocht is hoe de relatie is tussen het social media gebruik en het gebruik van een smartphone hiervoor. Uit onderzoek is bleken dat 54% van de jongeren (15 t/m 19 jaar) een smartphone gebruikt voor Facebook. Voor Twitter is dit percentage bij jongeren zelfs 70%. Met name de ouderen gebruiken meer een laptop of desktop computer voor het bezoek aan social media.

Social media gebruik v.s. smartphone gebruik:

Afbeelding: Marketingfacts

Social media cijfers: Nieuwe social media platformen

Uit de social media cijfers blijkt dat andere platformen onder andere Pinterest, Instagram en Foursquare het ook niet onaardig doen. Instram heeft 720.000 Nederlandse gebruikers, waarvan er 120.000 actief zijn. Pinterest heeft 530.00 Nederlandse gebruikers, waarvan er 56.000 actief zijn. Foursquare wordt door 240.000 Nederlanders gebruikt en heeft 52.000 actieve leden.

Uit de social media cijfersis gebleken dat Twittergebruikers het meest actief zijn met de nieuwe social media platformen. Een verklaring hiervoor is te geven doordat er een gemakkelijke koppeling bestaat tussen twitter en instagram, Pinterest en Foursquare.

Bekendheid van nieuwe social media platformen onder twitter en facebookgebruikers:

Advies op maat

Gezien elke organisatie zich in een andere branche begeeft is het belangrijk om te onderzoeken welke social media platformen voor uw organisatie er echt toe doen. Aan de hand van een analyse kan hier antwoord op gegeven worden, om vervolgens een strategie uit te zetten voor een social media marketingplan.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons voor advies in de mogelijkheden.