Conversie optimalisatie

Conversie optimalisatie richt zich op het verhogen van het aantal behaalde conversies, ook wel behaalde doelen genoemd.
Belangrijk is dat je eerst zorgt dat jouw website of webshop bezoekers krijgt, voordat je conversie optimalisatie toepast.
Middels de vele internet marketing mogelijkheden kun je hiervoor zorgen.

Elke website heeft een ander doel. Elk doel kan vooraf ingesteld worden. Doelen die vaak voorkomen zijn onder andere:

  • Een bestelling van een product via een website of webshop
  • Een ingevuld contactformulier
  • Een aanvraag formulier van meer informatie (bijvoorbeeld voor een dienst)
  • Het inschrijven van een nieuwsbrief
  • Een offerte aanvraag
  • Een registratie van een nieuw lid of deelnemer

Wat zijn de voordelen van conversie optimalisatie?

Conversie optimalisatie in het algemeen

Conversie optimalisatie richt zich op het verbeteren van het aantal behaalde conversies en daarmee dus ook het verhogen van het conversiepercentage. Uitgelegd is wat het conversiepercentage inhoudt. Het is belangrijk dat op het moment dat het conversiepercentage verbetert, er uit wordt gegaan van het zelfde aantal bezoekers. Op het moment dat het bezoekersaantal toeneemt en het aantal conversies ook, zegt dit niet direct iets over conversie optimalisatie, maar meer over een toename van het aantal conversies.

Het conversiepercentage verbetert relatief meer

Een verbetering van het conversiepercentage zou zijn als het aantal conversies zou stijgen van 20 naar 40, bij het gelijk blijven van het aantal bezoekers op 1000 bezoeken. Het conversiepercentage stijgt hier van 2% naar 4%. U ziet dat het conversiepercentage hier relatief meer toeneemt als in het voorbeeld hierboven, waarbij de bezoekersaantallen meestijgen. Het voordeel is dat u meer conversies genereert uit hetzelfde aantal bezoekers. Bij conversie optimalisatie worden vaak kleine wijzigingen toegepast welke gelijk positieve gevolgen hebben.

Conversie optimalisatie tools

Door vernieuwende tools die voor handen zijn is het mogelijk om beiden landingspagina’s naast elkaar te laten draaien. Door te testen en deze gegevens naast elkaar te leggen kunt u bepalen hoe u meer conversies kunt behalen, met het hetzelfde aantal bezoekers. Tegenwoordig kunnen we aan de hand van heatmaps zien waar mensen klikken op de website, zodat we op basis hiervan de conversies kunnen verhogen. Bij conversie optimalisatie zijn de mogelijkheden ongekend!

Conversie optimalisatie of meer bezoekers?

Even een voorbeeld. Als voorbeeld gebruiken we een site met bijvoorbeeld 1000 bezoekers. In twee maanden tijd blijft het aantal bezoekers gelijk, maar middels conversie optimalisatie gaat het aantal conversies gaat van 20 naar 40. Het conversiepercentage stijgt daarmee van 2% naar 4%. Echter kan het aantal bezoekers ook stijgen van 1000 naar 1800 bezoekers, waarbij het aantal conversies toe neemt van 20 naar 40. Het conversiepercentage stijgt in dat geval van 2% naar 2,2%. U ziet hier dat het conversiepercentage slechts licht toeneemt. Wat is er nu in werkelijkheid verbeterd? Het aantal bezoekers of het conversiepercentage?

Conversie optimalisatie toepassen

Bij conversie optimalisatie worden een aantal elementen gewijzigd om meer conversies te behalen, zoals het inrichten van specifiekere landingspagina’s voor verschillende producten en/of diensten. Ook kunt u er bijvoorbeeld voor zorgen dat er duidelijke buttons aanwezig zijn, met een goede “call to action”. Zorg dat u duidelijk maakt aan uw bezoekers wat de vervolgstap is. Door bijvoorbeeld twee specifieke landingspagina’s te maken, kunt u concluderen op welke pagina’s u een meer conversies behaald.

Meer informatie over conversie optimalisatie

Wilt u meer weten over conversie optimalisatie? Neem gerust contact met ons op.