Verslag Masterclass Internet Marketing

Vanuit de studie Technische Bedrijfskunde kwam de behoefte om meer te weten te komen over online marketing. Om met je bedrijf continu in de picture te blijven, is traditionele marketing namelijk niet meer voldoende.

Om hier op in te spelen heeft studievereniging ConnecTTerzake eZense benaderd om een masterclass internet marketing te verzorgen. In deze masterclass werd vooral ingegaan op Google en social media, aangezien deze media het belangrijkst zijn en het grootst.

Om 11:45 gaf René Hegeman de aftrap. Door in vogelvlucht de systemen van Google uit te leggen werd er een goed beeld verkregen over wat er mogelijk is op het gebied van SEOSEA en hoe je hier als bedrijf het beste mee om kunt gaan.

Om het niet te beperkt te houden werd de social media ook naar voren gehaald. Rowin Winkels gaf in het kort door duidelijke cijfers en feiten weer, dat met het juiste gebruik van social media enorme voordelen kunnen worden behaald (vooral in de business-to-consumer sector).

Na krap 1,5 uur was de masterclass ten einde. Na enkele vragen uit het publiek (+/- 100 studenten) werden de heren bedankt namens ConnecTTerzake.

Uit navraag onder de studenten bleek het een interessante en leerzame masterclass!

Namens ConnecTTerzake
Leon Bruggema